Skip to content

Riving

Vi utfører riving av mindre enheter
som eneboliger, garasjer og låver.
Vi har sentral godkjenning i
“Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2”.

Asbest i forbinnelse med riving? Vi er godkjent for asbestsanering som dekker asbestsementrør, innvendig og utvendig asbestsaneringsarbeid.           

Containerutleie

Vi leier ut containere fra 5m³ til 30m³.

  • Containere fra 5-18m³ er baljer (liftdumper)
  • Containere på 22m³ og 30m³ er krokcontainere


Vi har også 8m³ og 10m³ containere sertifisert for
heising med kran.

Hageavfallskverning

Vi utfører storskala kverning av hageavfall. Vår kvern er mobil slik at vi kan utføre kverning på selve mottaket. Da slipper Dere ekstra kostnader med å flytte avfallet, men kan levere et optimalt produkt direkte til kunde.

Kjøp av tømmer og bakhon

Vi kjøper tømmer/bakhon til vår produksjon av Bioflis. Dette gjør at vi som produsent av Bioflis kan levere 100 % ren flis rett fra naturen.

Denne flisa blir lagret i egen sone slik at vi ikke får urenheter i produktet